ARC International

Nasze produkty

Prodajni asortiman čine parafin, pelet, pčelinji vosak, stočni kvasac, auto-gasni uređaji.

Kada je reč o parafinu, u ponudi imamo parafine od dobavljača iz Rusije, Belorusije, Bosne i Hercegovine, Turske koji se razlikuju po sadržaju ulja, tački topljenja i penetraciji (tri osnovne karakteristike parafina). Neki od tih proizvoda su parafin T-1, parafin T-2, parafin T-3, NS parafin, petrolatum, svećna masa, parafin P2, parafin PW 573L, parafin BS, cerezin.

U asortimanu auto-gasnih uređaja nalaze se proizvodi od različitih dobavljača iz zemlje i inostranstva, a to su prvenstveno rezervoari za TNG (tečni naftni gas), multiventili i utakači, isparivači, ventili, indžektori, elektronske kontrolne jedinice, prekidači i ostala prateća oprema za auto-gas.

Prodaja auto-gasnih uređaja vrši se u našem maloprodajnom objektu koji se nalazi na Autokomandi, na adresi Bulevar Oslobođenja 71a.

Naša firma je već više od 5 godina sertifikovani dobavljač peleta. Prodaja biogoriva je novi korak u razvoju naše kompanije.

Početak rada sa pčelinjim voskom proistekao je iz analize ponude i situacije na tržištima Srbije i država bivše Jugoslavije koji nije bio zadovoljavajući. Usled toga tržištu smo ponudili kvalitetan vosak iza koga sa ponosom stojimo.

Vosak se smatra univerzalnom sirovinom jer se može koristiti za oko 2000 različitih namena. Ipak, u praksi se najviše koristi za izradu voštanih satnih osnova, radi ubrzavanja i usmeravanja izgradnje pčelinjeg saća, kao i u proizvodnji sveća voštanica. Takođe se koristi u farmaceutskoj industriji, za proizvodnju krema, masti i melema, mase za depilaciju, za proizvodnju flastera.

Stočni kvasac je sporedni proizvod industrije alkohola i vrenja. Aktivni suvi kvasac je najčešće korišćeni proizvod u industriji stočne hrane. Pored veoma bogatog spektra vitamina, minerala i amino-kiselina koje sadrže kvasci, ti “nerazjašnjeni“ pozitivni efekti doprinose boljoj usvojivosti hraniva, razvoju pozitivnih bakterija u digestitivnom traktu i uopšte boljem zdravstvenom stanju životinja (probiotska svojstva).